Levé křídlo z pohledu kapličky, nad kterým bdím já Václav Hučík, za rameno držím Lidku Šimčíkovou, před ní postupně stojí Ludmily Poláchová, Chmelařová, Holasová, Polášková, Matušková, (křtícím Ludmila) a vzadu za nimi Adamcová z Ostr. Lhoty.

Pravé křídlo, které na „pódium“ přivedl Štěpán Maňák, mělo v sestavě Ludmily, Smějsíková, Mičulková, Maňáková, za ní stojící Pančíková, Kuřinová, Sečkařová
z Louky, Šumová (Hučíková) z Benešova n/Pl. a vzadu ještě poupata Šumová
v kloboučku a Janásová. Snad jsme jim udělali radost a oni zase nám tím, že přišli.
III.
"Dostaveníčko u Sv. Ludmily"
17. září 2020

Kouzlo takovýchto skupinových fotek spočívá v tom, že když se bude fotit zase někdy příště, tak už nikdy tam nebudou úplně ti stejní lidé, dycky někdo odpadne nebo přibude. Jak tomu bylo jednoho
17. zářijového čtvrtku LP. 2020?