O    P R O J E K T U

* Název projektu:

    “Veselá je dědina“


* Druh besedy:

    Vystoupení lidového vypravěče a veselé vzpomínkové povídání domácích občanů, bez rozdílu věku, formou zábavné besedy.


* Popis projektu:

    Proč to všechno děláme?
    Neprodáváme hrnce! Sbíráme veselé příběhy na slováckých dědinách. Frontmanem tohoto projektu jsem já Václav Hučík. Před pár lety jsem se začal nejdříve amatérsky věnovat vyprávění veselých povídek ze života, na různých soutěžích a setkáních lidových vypravěčů a postupem doby jsem v tom stále lepší a lepší. Nicméně i u mne nastalo jakési vakuum nových příběhů, nevymyšlených veselých příběhů obyčejných lidí z prostého života slováckých dědin, jak dávného tak i současného. Což mě inspirovalo k tomuto projektu sesbírat tyto nové příběhy, historky a události Slovácka a vydat je knižně pod stejnojmenným názvem projektu, „Veselá je dědina“. Abychom dostali co nejvíce pamětníků a „bavičů z lidu“ na jedno místo, připravili jsme pro ně kratičkou humornou besedu se zábavným programem, při němž do něj zapojíme přítomné občany, kteří nám povypráví nějaké veselé příhody z jejich života.

    Nejveselejší příběh, oceníme, a zařadíme do knihy, tam bude tato povídka reprezentovat vaši obec. Pokud to bude plnohodnotná historka tak bude do knihy zařazena samostatně, v krajním případě pokud to budou jen střípky a šoty ze života v obci, tak bude z těchto kratičkých sekvencí sestavena veselá historka „naroubovaná“ na vaši obec.Pořady "Veselá je dědina" a tyto webové stránky provozuje Václav Hučík 2014/2 Veselá je dědina