Galerie 7


II.
"Dostaveníčko u Sv. Ludmily"
17. září 2019Patří se poděkovat Ivetě Zalubilové a Evě Sukupové, (nejsou místní), které dobrovolně pomáhali
s obsluhou. Nemenší dík patří
i Karlovi Fajfrovi, který pomáhal zase při přípravě posezení.