Galerie 7


II.
"Dostaveníčko u Sv. Ludmily"
17. září 2019Václav Hučík vinšuje Ludmily Holasové, která začala vařit ve školce, když bylo Vaškovi pět roků. Václav je její největší reklamou v obci. Důkaz toho jak dobře vařila.