Galerie 7


II.
"Dostaveníčko u Sv. Ludmily"
17. září 2019Oslavenkyně mezi sebe pojali jak starostu tak i autora kapličky Václava Hučíka.