Galerie 7


II.
"Dostaveníčko u Sv. Ludmily"
17. září 2019Kaplička dostala po roce nový kamenný chodník od cyklostezky.
V tomto roce probíhalo v obci několik výkopových projektů, takže o vhodné kameny nebyla nouze.
Ty největší daroval Petr Symerský (čp.116), které leželi v chodníku před jeho domem snad i sto let.
Dnes zdobí kapličku.