Galerie 5


Svěcení kapličky
19. prosince 2018

čas 17:00Ludmila Šumová ještě neplánovaně jako bonus vyzvala k modlitbě „Zdrávas Mária“ kdy jsme se všichni pomodlili a pak už jsme se rozešli domů.