Galerie 5


Svěcení kapličky
19. prosince 2018

čas 16:45Božena Maňáková, (v předu) zapaluje svíčku spolu s Marií Mináříkovou, (Hynkovů 1936), kterou lze velmi zřetelně vidět i na filmovém záznamu pohřbu
A. Vyorala.
Tenkrát jí bylo právě 10 let.

ukázka zde