Galerie 4


Svěcení kapličky
19. prosince 2018

čas 16:45Následovala kratičká beseda se stavitelem kapličky, (tedy se mnou). Lenka Fojtíková se ptala nato, co chtěli lidé nejčastěji vědět.
„Proč právě sv. Ludmila?“
Co odpovědět??? Bůh si vyvolil Ježíše, aby vykoupil všechny hříchy světa a mě si vyvolil, abych postavil kapličku pro Ludmilu. Pokud to tak Bůh chtěl tak to tak je.