Galerie 2


Svěcení kapličky
19. prosince 2018

čas 16:15Ludmila Smějsíková a Ludmila Janásová, Alfa a Omega, první a poslední, nejstarší a nejmladší Ludmila z Blatničky dostali to privilegium odhalit kapličku aby přítomní již spatřili i reliéf
sv. Ludmily na kapličce.