Páté jubilejní
"Dostaveníčko u Sv. Ludmily"
Kulturní dům
sobota 17. září 2022

Normálně bych toho pána v pravo nepoznal, ale protože jsem se na druhý den doslechl, že tam byl i Jaroslav Havlík, který od svatby žije v Břeclavě, tak dnes už nebylo těžké ho poznat, je pořád stejný.