Páté jubilejní
"Dostaveníčko u Sv. Ludmily"
Kulturní dům
sobota 17. září 2022

V přední řadě tři Marie a za nimi dvě Ludmily. V době již dávno minulé všech pět děvčat pracovalo zde v kuchyni.