Galerie 1


Vysoký reliéf sv. Ludmily zhotovil sám „akademický sochař“
Václav Hučík.
Bylo velmi těžké najít vhodnou žijící předlohu, aby byla na sv. Ludmilu dost podobná a zároveň i dost svatá.